Autorska prava – kao nastavnici, šta treba da znamo

Autorska prava - kao nastavnici, šta treba da znamo

Bojana Satarić, Srednja škola za ekonomiju, pravo i administraciju, Beograd