Digitalne tehnologije u umetničkom obrazovanju

Digitalne tehnologije u umetničkom obrazovanju

Maja Vukadinović, Fakultet savremenih umetnosti u Beogradu