IKT u prilagodjavanju gradiva matematike – u potrazi za polaznom tačkom i korakom napredovanja

IKT u prilagodjavanju gradiva matematike - u potrazi za polaznom tačkom i korakom napredovanja

Dragana Spremić, ŠOSO „Milan Petrović", Novi Sad