Kreativna upotreba QR kodova u predškolskom obrazovanju

Kreativna upotreba QR kodova u predškolskom obrazovanju

Snežana Mihailović i Nina Bokan, VOS Kreativno pero