Moderno okruženje za moderna rešenja – Windows 10

Moderno okruženje za moderna rešenja – Windows 10

Pavle Peković, kompanija Microsoft