Nastava na daljinu u Britaniji: šta smo naučili i šta posle pandemije

Nastava na daljinu u Britaniji: šta smo naučili i šta posle pandemije

Goran Mašanović, Univerzitet Sauthampton, Velika Britanija