Open source u visokoškolstvu – nova snaga?

Open source u visokoškolstvu - nova snaga?

Predrag Stolić, Tehnički fakultet u Boru