Primena digitalnih tehnologija na Univerzitetu u Majamiju tokom pandemijske krize

Primena digitalnih tehnologija na Univerzitetu u Majamiju tokom pandemijske krize

Bradford Egelston, Miami university, Middleton, SAD