SELFIE od pilotiranja do skaliranja

SELFIE od pilotiranja do skaliranja

dr Danijela Šćepanović, samostalni savetnik, Sektor za digitalizaciju u prosveti i nauci, MPNTR