SOVA@UNS – Kad se male ruke slože

SOVA@UNS - Kad se male ruke slože

Živana Komlenov Mudrinski, PMF, Novi Sad i Uglješa Marjanović FTN, Novi Sad