Teams – zajednički rad je mnogo više od "čujemo se i vidimo"

Teams - zajednički rad je mnogo više od "čujemo se i vidimo"

Pavle Peković, kompanija Microsoft