U razgovoru sa stručnjacima pomoću video konferencije

U razgovoru sa stručnjacima pomoću video konferencije

Marijana Bugarski ŠOSO „Vuk Karadžić“, Sombor