Unapređivanje profesionalnih kompetencija praktičara u predškolskim ustanovama za primenu digitalnih tehnologija

Unapređivanje profesionalnih kompetencija praktičara u predškolskim ustanovama za primenu digitalnih tehnologija

Marija Belenzada, Vesna Šaponjić, Katarina Mićić i Biljana Kojović, Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja